Vi finns på Facebook!

Vi har en offentlig facebook sida som är synlig för alla, https://www.facebook.com/roslagensfotoklubb/

Vi har även en Facebookgrupp endast för medlemmar, där vi kan se varandras bilder och ge varandra bildkritik! Den får du åtkomst till när du bllir medlem!